Tag Archives: Thuật ngữ pressing trong bóng đá

Giải thích thuật ngữ pressing trong bóng đá hiện đại

Thuật ngữ pressing trong bóng đá gồm những dạng nào?

Thuật ngữ pressing trong bóng đá chỉ một chiến thuật nơi các cầu thủ phải di chuyển liên tục để thực hiện ý đồ của huấn luyện viên. Sự thành công của lối đá này đã mở đường cho một xu hướng của túc cầu giáo, nơi mỗi cm2 cũng trở thành một cuộc chiến